Til hovedinnhold

Veiviser for tillatelse

Omdisponering av jord

Samlet oversikt for forvaltningen med informasjon om søknad om omdisponering av dyrka og dyrkbar jord.