Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Søke om omdisponering av dyrka og dyrkbar jord

Gjelder søknad om å omdisponere hele eller deler av en landbrukseiendom, til noe annet enn jordbruksproduksjon.

Hvem kan søke?

Eier av landbrukseiendommen kan søke om deling av en landbrukseiendom. Kjøper av arealet kan også søke der avtalen mellom selger og kjøper gir rett til dette.

Om prosessen:

Trenger du hjelp?

Kontakt din kommune

Kommunen kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettigheter.

Fant du det du lette etter?