Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på bokmål

Søkje om omdisponering av dyrka og dyrkbar jord

Gjeld søknad om å omdisponere heile eller delar av ein landbrukseigedom, til noko anna enn jordbruksproduksjon.

Kven kan søkje?

Eigaren av landbrukseigedommen kan søkje om deling av ein landbrukseigedom. Kjøparen av arealet kan også søkje der avtalen mellom seljar og kjøpar gjev rett til dette.

Om prosessen:

Viktige datoar

Frist for å søkje:

kontinuerleg

Treng du hjelp?

Kontakt kommunen din

Kommunen kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettar.

Fant du det du lette etter?