Til hovedinnhold

Jordbruk

Informasjon til forvaltningen om ordninger for jordbruk og jordbruksrelaterte tema.

Statistikk

Utviklingstrekk for foretak, areal og husdyr, melkekvoter og jordleiepriser, samt kraftfôrstatistikk og miljøstatistikk.

Nyheter

Publisert: 18.06.2021

Prisene for leiejord falt siste året

Prisen for å leie jord har falt sammenlignet med 2020, men jordbrukets utgifter til jordleie er estimert til én milliard kroner. Prisnedgangen er størst for potetdyrking. Rogaland har de høyeste prisene på leiejord til grasdyrking.

Publisert: 15.06.2021

Rekordhøye råvarepriser kan gi høyere pris på kraftfôr

Internasjonale priser på hvete, mais, soyabønner og andre viktige kraftfôrråvarer har steget kraftig i 2021, og ligger nå på et svært høyt nivå. Ifølge internasjonale rapporter og prognoser kan situasjonen bli langvarig.

Publisert: 08.06.2021

Digitalt salg av melkekvote er i gang

Landbruksdirektoratet har utviklet en ny digital løsning for melkekvoteordningen. For første gang kan en ordinær salgsrunde nå gjennomføres digitalt.

Publisert: 31.05.2021

Tilskudd til opplæring i grøntnæringen

Grøntprodusenter kan nå søke Landbruksdirektoratet om tilskudd til opplæring av arbeidskraft for sesongen 2021.

Rapporter

Publisert: 22.03.2021

Bruk av norske fôrressurser

Utredning av forbedring av virkemidler med sikte på økt produksjon og bruk av norsk fôr.

Publisert: 15.03.2021

Årsrapport Landbrukets utviklingsfond LUF 2020

Årsrapporten dekker det ansvaret som Landbruksdirektoratet har som forvalter av fondet, og viser fondets samlede årsregnskap og ansvar,

Trenger du hjelp?

Jobber du i kommunen

Ta kontakt med statsforvalteren. 

Jobber du hos statsforvalteren

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet.

Telefon: 78 60 60 00

Send e-post 

Finn en ansatt

Fant du det du lette etter?