Til hovedinnhold

Jordbruk

Informasjon til forvaltningen om ordninger for jordbruk og jordbruksrelaterte tema.

Statistikk

Utviklingstrekk for foretak, areal og husdyr, melkekvoter og jordleiepriser, samt kraftfôrstatistikk og miljøstatistikk.

Nyheter

Publisert: 26.01.2023

Konsesjonsloven endret i 2017 – hva har skjedd etterpå

Antall bebygde eiendommer med konsesjonsplikt er redusert med åtte prosent. Antallet konsesjonssaker, både bebygde og ubebygde eiendommer, er likevel stabilt med omtrent 2500 saker i året. Rapporten er nå tilgjengelig.

Publisert: 25.01.2023

Markedsutsikter for hvetesesongen 2022-2023

Landbruksdirektoratet overvåker global kornproduksjon, -eksport og -prisutvikling. Produksjonen av hvete blir rekordstor denne sesongen. Russland vil eksportere mye, og prisene vil fortsatt være høye.

Publisert: 24.01.2023

Takseringen av pelsdyranlegg gjenopptas

Landbruksdirektoratet og Norsk Landbrukstakst er enige om å gjenoppta avtalen om taksering av pelsdyranlegg .

Publisert: 11.01.2023

Nytt nasjonalt miljøprogram fra 2023

Nasjonalt miljøprogram er oppdatert og skal gjelde fra 2023 til 2026. Dette gir føringer for de regionale miljøprogram. Jordhelse har for første gang kommet inn som eget tema og følges opp med tiltak.

Rapporter

Publisert: 16.09.2022

Landbrukets verdensarvordning og verdensarven Røros bergstad og Circumferensen. Tilråding fra Landbruksdirektoratet til Landbruks- og matdepartementet. 1.mars 2022

Denne tilrådingen er svar på oppdrag gitt i supplerende tildelingsbrev fra Landbruks- og matdepartementet til Landbruksdirektoratet 2. juli 2021.

Publisert: 01.09.2022

Nasjonalt miljøprogram 2023-2026

Nasjonale miljømål og virkemidler for miljø- og klimaarbeidet i jordbruket.

Publisert: 16.06.2022

Beredskapslagring av matkorn

Ulike tilnærminger til etablering av beredskapslagring av matkorn.

Trenger du hjelp?

Jobber du i kommunen

Ta kontakt med statsforvalteren. 

Jobber du hos statsforvalteren

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet.

Telefon: 78 60 60 00

Send e-post 

Finn en ansatt

Fant du det du lette etter?