Til hovedinnhold

Jordbruk

Informasjon til forvaltningen om ordninger for jordbruk og jordbruksrelaterte tema.

Statistikk

Utviklingstrekk for foretak, areal og husdyr, melkekvoter og jordleiepriser, samt kraftfôrstatistikk og miljøstatistikk.

Nyheter

Publisert: 02.06.2023

Jordleiepriser er ganske stabile

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at prisen på jordleie har gått noe ned eller ligget stabilt det siste året. Det er store variasjoner mellom regioner og bruken av arealene. Nær halvparten av alt jordbruksareal i drift er leiejord i Norge.

Publisert: 01.06.2023

1. juni er Verdens melkedag

I dag, torsdag 1. juni, feires Verdens melkedag. Dagen ble etablert av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) for å rette oppmerksomhet om melk og alle dens gode egenskaper.

Publisert: 31.05.2023

Lanserer håndbok for bærekraftig drift av gartnerier og hagebruk

I dag lanseres «Bærekraftshåndboken» i regi av Norsk Gartnerforbund. Målet er å veilede gartneri- og hagebruksprodusenter til gode, grønne valg.

Publisert: 23.05.2023

Miljøinnsatsen i jordbruket intensiveres

I 2022 ble det gitt 785 mill. kroner i regionale miljøtilskudd til jordbruket. Tiltak for å redusere klimagassutslipp til luft, hindre avrenning til vann og skjøtte kulturlandskap har størst omfang. Flest tiltak gjennomføres i Viken og Innlandet.

Rapporter

Publisert: 24.03.2023

Nitrogen til nytte i jordbruket

Resultater fra forprosjekt om status, tiltak og virkemidler for bærekraftig nitrogenforvaltning i norsk jordbruk.

Publisert: 21.03.2023

Produksjon av økologiske jordbruksvarer

Rapport for 2022

Publisert: 15.03.2023

Økt norskandel i økologisk fôr

Publisert: 01.03.2023

Forslag til satsing for fortsatt seterdrift

Utredning til jordbruksoppgjøret 2023

Trenger du hjelp?

Jobber du i kommunen

Ta kontakt med statsforvalteren. 

Jobber du hos statsforvalteren

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet.

Telefon: 78 60 60 00

Send e-post 

Finn en ansatt

Fant du det du lette etter?