Til hovedinnhold

Jordbruk

Informasjon til forvaltningen om ordninger for jordbruk og jordbruksrelaterte tema.

Meldinger

Publisert: 07.12.2023

Skogbruk, Reindrift, Jordbruk, Industri og handel, Eiendom, Prosjektmidler

Utredninger, her finner du dem: I "Meny" velger du "Rapporter", eller klikk på "Alle rapporter" under på denne siden. På rapportsiden kan du filtrere på "rapporttyper", velg "utredninger". Se rapportsiden her.

Statistikk

Utviklingstrekk for foretak, areal og husdyr, melkekvoter og jordleiepriser, samt kraftfôrstatistikk og miljøstatistikk.

Nyheter

Tradisjonell julemiddag med ribbe.

Publisert: 07.12.2023

Mer norsk julemat i år

Nesten all julematen vil i år være produsert av norske bønder, viser tall fra Landbruksdirektoratet.

Egg i eggkartong.

Publisert: 07.12.2023

Nok egg til jul

Nyhetssaker kan gje inntrykk av at det er mangel på egg. Rett nok er det nokon variantar av egg som kan vera utseld, og det er mindre egg på lager enn vanleg, men det er sett i verk tiltak for å sikra at det er nok egg til jul.

Publisert: 30.11.2023

Stabilt og lavt matsvinn i de fleste jordbruksproduksjoner

Jordbrukssektorens matsvinn utgjorde i 2022 totalt 93 190 tonn, dette tilsvarer 3,6 prosent av produserte mengder i sektorene kjøtt, melk, egg, matkorn og grønt. Matsvinnet er lavest i de animalske produksjonene og høyest i planteproduksjonene.

Publisert: 28.11.2023

Nye forholdstal for mjølkekvoter i 2024

Landbruks- og matdepartementet vart måndag 27. november einige med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om nye forholdstal for mjølkekvoter.

Rapporter

Publisert: 30.11.2023

Matsvinn i jordbrukssektoren 2022

Kartlegging for 2022

Publisert: 01.09.2023

Økologiprogram 2019 – 2030

Oppdatert 1. september 2023

Publisert: 30.06.2023

KOSTRA-landbruk

KOSTRA (KOmmune STat RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir opplysningar om kommunal og fylkeskommunal verksemd.

Trenger du hjelp?

Jobber du i kommunen

Ta kontakt med statsforvalteren. 

Jobber du hos statsforvalteren

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet.

Telefon: 78 60 60 00

Send e-post 

Finn en ansatt

Fant du det du lette etter?