Til hovedinnhold

Jordbruk

Informasjon til forvaltningen om ordninger for jordbruk og jordbruksrelaterte tema.

Statistikk

Utviklingstrekk for foretak, areal og husdyr, melkekvoter og jordleiepriser, samt kraftfôrstatistikk og miljøstatistikk.

Nyheter

Publisert: 04.10.2022

Kompensasjon til pelsdyroppdrettere klar

Landbruksdirektoratet sender nå ut brev med tilbud om erstatning til bønder som må avvikle pelsdyrholdet.

Publisert: 03.10.2022

Økt satsing på miljøtiltak i jordbruket

I år er det bevilget 786 millioner kroner til regionale miljøtilskudd, en økning på 30 prosent fra i fjor. Har du gjennomført tiltak i år, kan du nå søke. Husk fristen den 15. oktober!

Publisert: 26.09.2022

Husk søknadsfristen for strømstøtte 30. september

Jordbruksforetak, veksthus og vanningslag søker nå strømstøtte for perioden april 2022 til og med juni 2022, og vi minner om fristen 30. september. For å få støtte må du registrere deg på nytt, registrering gjort for forrige periode videreføres ikke.

Publisert: 15.09.2022

16 kommuner får tilskudd til jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet tildeler en mill. kroner til ni søkere, til sammen 16 kommuner, som nå skal utarbeide jordvernstrategier. Det har vært stor interesse for tilskuddet, og mange gode søknader.

Rapporter

Publisert: 16.09.2022

Landbrukets verdensarvordning og verdensarven Røros bergstad og Circumferensen. Tilråding fra Landbruksdirektoratet til Landbruks- og matdepartementet. 1.mars 2022

Denne tilrådingen er svar på oppdrag gitt i supplerende tildelingsbrev fra Landbruks- og matdepartementet til Landbruksdirektoratet 2. juli 2021.

Publisert: 16.06.2022

Beredskapslagring av matkorn

Ulike tilnærminger til etablering av beredskapslagring av matkorn.

Publisert: 30.05.2022

Kommunale og regionale virkemidler for jordvern

Bruken av ulike virkemidler lokalt og regionalt for å ivareta de viktigste jordbruksarealene

Publisert: 29.03.2022

Revidert forslag til fordelingsnøkkel for regionale miljøtilskudd

En partssammensatt arbeidsgruppe har laget et revidert forslag til fordelingsnøkkel for regionale miljøtilskudd.

Trenger du hjelp?

Jobber du i kommunen

Ta kontakt med statsforvalteren. 

Jobber du hos statsforvalteren

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet.

Telefon: 78 60 60 00

Send e-post 

Finn en ansatt

Fant du det du lette etter?