Til hovedinnhold

Jordbruk

Informasjon til forvaltningen om ordninger for jordbruk og jordbruksrelaterte tema.

Statistikk

Utviklingstrekk for foretak, areal og husdyr, melkekvoter og jordleiepriser, samt kraftfôrstatistikk og miljøstatistikk.

Nyheter

Publisert: 17.09.2021

Opplæringstilskudd gitt for over 600 arbeidstakere i grøntnæringen

Landbruksdirektoratet har mottatt 114 søknader og har utbetalt nær fire millioner kroner i opplæringstilskudd. Det er fremdeles mulig å søke.

Publisert: 17.09.2021

Målretter tiltak mot avrenning

Høsten 2021 er nye erosjonsrisikokart tatt i bruk i søknaden om regionale miljøtilskudd. Med disse kartene har bonden og forvaltningen fått et bedre grunnlag for å målrette miljøinnsatsen.

Publisert: 16.09.2021

Landbruksdirektoratet har innvilget innreise for nær 5 000 utenlandske arbeidstakere i grøntnæringen

Lettelser i innreiserestriksjonene har ført til markert fall i antall søknader.

Publisert: 10.09.2021

Foreløpige tal for sal av mjølkekvote – ku og geit

I 2021 har 108 eigarar av kumjølkkvote og fire eigarar av geitemjølkkvote søkt om sal av kvote. Dette viser ei førebels teljing Landbruksdirektoratet har gjort.

Rapporter

Publisert: 25.06.2021

Nasjonalt miljøprogram

Nasjonale miljømål og virkemidler for miljø- og klimaarbeidet i jordbruket, 2019–2022.

Publisert: 22.03.2021

Bruk av norske fôrressurser

Utredning av forbedring av virkemidler med sikte på økt produksjon og bruk av norsk fôr.

Trenger du hjelp?

Jobber du i kommunen

Ta kontakt med statsforvalteren. 

Jobber du hos statsforvalteren

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet.

Telefon: 78 60 60 00

Send e-post 

Finn en ansatt

Fant du det du lette etter?