Til hovedinnhold

Informasjon om deling av fylker 1. januar 2024

1. januar 2024 vil de tre fylkene Vestfold og Telemark, Viken samt Troms og Finnmark deles. Dette vil ha konsekvenser for Landbruksdirektoratets brukere og systemer.

Oversikt over nye fylkes- og kommunenummer finner du på regjeringens nettsider: 

Nye fylkes- og kommunenummer fra 2024 (regjeringen.no) 

Oppdatering av Landbruksdirektoratets systemer 

Landbruksdirektoratets systemer vil være utilgjengelige f.o.m. 29.12. kl. 15:00, bortsett fra de gamle reindriftssystemene (Grunnmur, SBS, Merkeregisteret), se også driftsmelding på Landbruksdirektoratets nettsider. 

Endringene vil først skje i Landbruksregisteret 1. januar, deretter vil de ulike fagsystemene bli oppdatert. 

Landbruksregisteret oppdateres med nye fylker, kommuner og matrikkelnumre 1. januar. 

2. januar begynner oppdateringen av de øvrige fagsystemene. Dersom alt går som planlagt regner vi med at alle systemer er klare 3. januar, men forsinkelser kan inntreffe. Vi vil melde fra når alle systemene er klare eller dersom det skjer noe uforutsett.

Alle endringer i fagsystemene vil bli håndtert av Landbruksdirektoratet.

Produsentnummer

På grunn av omlegging til nytt produsentnummer som ikke lenger inneholder logikk vil ikke endring i matrikkelnummerne ha noen betydning – produsentnummerne beholdes som de er uten endringer. Det er for øvrig Landbrukets Dataflyt som nå administrerer produsentnummerne. 

Brukeradmin 

Landbruksdirektoratet vil opprette alle nye fylker og kommuner i brukeradmin 2. januar og flytte brukerne fra de gamle kommunene til de nye.  

Fylkes- og kommuneovergripende rettigheter som følger av alle justeringene legges inn av Landbruksdirektoratet 2. januar. Dette gjelder overgripende rettigheter til nye fylker, og fra nye til gamle kommuner. De nye kommunene vil også arve de overgripende rettighetene som de gamle kommunene hadde. 

Eventuelle spørsmål vedrørende fylkesdelingen kan sendes til Landbruksdirektoratets support på mail:

support@landbruksdirektoratet.no