Dette er reindriftsforhandlingene

Reindriftsforhandlingene er årlige forhandlinger mellom staten og reindriftsnæringen om en næringsavtale. Det er en organisasjon, Norske Reindriftssamers Landsforbund, som er forhandlingspart for reindriftsnæringen. Forhandlingene og inngåelse av reindriftsavtale reguleres av Hovedavtalen for reindriften.

Hva det forhandles om

I reindriftsforhandlingene forhandles det om tiltak som tar sikte på en utvikling av reindriftsnæringen i samsvar med de enhver tid vedtatte politiske mål og retningslinjer for reindriftspolitikken. Tiltakene skal omfatte økonomiske virkemidler. Partene skal også kunne kreve forhandlinger om faglige, sosiale, organisasjonsmessige og andre spørsmål av betydning for en utvikling av næringen mot de mål som er fastsatt for reindriftspolitikken.

Hvem som forhandler

Forhandlingene foregår mellom staten og reindriften ved Norske Reindriftssamers Landsforbund.

Hver av partene oppnevner et forhandlingsutvalg på 3 medlemmer. Leder av Landbruks- og matdepartementets forhandlingsutvalg leder forhandlingene. Statens forhandlingsutvalg består av 2 medlemmer fra Landbruks- og matdepartementet og direktør fra avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet. Norske Reindriftssamers Landsforbund oppnevner inntil 3 medlemmer til reindriftsforhandlingene. Utvalgene kan også bruke rådgivere.

I tilfelle brudd i forhandlingene fremmer staten ved Landbruks- og matdepartementet, på eget grunnlag overfor Stortinget, forslag om de tiltak og økonomiske rammer som skal gjelde for kommende avtaleperiode.