Om rapporten 

Rapportnummer24/55306
Dato21.6.2024
UtgiverLandbruksdirektoratet
RapportenRapport om statsforvalterens saksbehandling etter eiendomslovgivningen i 2023 (PDF)

Sammendrag

Denne rapporten presenterer en oversikt over antall enkeltsaker statsforvalteren har behandlet etter jordlova og konsesjonsloven i tidsrommet 2005 – 2023. Den første delen gir en generell omtale av bestemmelsene det er fattet vedtak etter, og enkelte kommentarer til statistikken. Alle tabeller som viser antall enkeltvedtak fattet av statsforvalteren, og utfallet av saken, ligger som vedlegg. Det er tidvis ulike tidsserier under de ulike tabellene. Dette skyldes at regelverket har blitt endret, slik at nye rapporteringspunkter har kommet til underveis i tiden etter 2005. Dette fremgår av tidsseriene.