Til hovedinnhold
Denne siden eksisterar på nynorsk

Tilskudd til tømmerkai

Tømmerkaier er en viktig del av infrastrukturen i skogbruket og rasjonell tømmerhåndtering gir reduserte transportkostnader. Søknadsprosessen er todelt.

Hvem kan søke?

Framtidige eierne av kaianleggene som, i samarbeid med skogbruket, kan søke om tilskudd til bygging av tømmerkaier og tilhørende terminaler. En hensiktsmessig kaistruktur langs kysten er et avgjørende grep for å sikre kostnadseffektive virkesleveranser til innenlands foredlingsindustri og produktflyt til markeder nasjonalt og internasjonalt, som bidrag til positive sysselsettings- og verdiskapingseffekter. Landbruksdirektoratet vil behandle søknader etter innspill fra Statsforvalteren og skognæringa.

Om prosessen:

Viktige datoer

15

apr

Frist for å sende skisse

15

aug

Frist for å sende fullstendig søknad

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet

Fant du det du lette etter?