Til hovedinnhold

Jordvern

Jordvern handler om å ta vare på arealer av dyrka og dyrkbar jord for framtidige generasjoner. Det er kommunene som har hovedansvaret for å ivareta jordressursene i henhold til plan- og bygningsloven, og jordloven.

Jordvern i kommunal og regional planlegging

Veiledning, eksempelsamling og eksterne verktøy som kan benyttes for å ta vare på jordressursene.

Statistikk

Her kommer det statistikk på jordvernområdet. Foreløpig finner du oppdatert statistikk i Landbruksdirektoratets årlige KOSTRA-rapport.

Publikasjoner

Landbruksdirektoratets publikasjoner om jordvern.

Trenger du hjelp?

Har du spørsmål om jordvern? 

Jobber du i kommunen

Ta kontakt med statsforvalteren.  

Jobber du hos statsforvalteren 

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet seksjon arealforvaltning. 

Telefon 78 60 60 00 

Send e-post  

Fant du det du lette etter?