Til hovedinnhold

Tilskudd til kommunal jordvernstrategi

Formålet med kommunale jordvernstrategier er økt kunnskap om jordbruksarealene og oppmerksomhet rundt jordvernet i planprosesser. Målet er å redusere omdisponeringen av jordbruksareal i kommunen.

30

jun

Husk Søknadsfristen

Skjema

Hvem kan søke?

Formålet med å utarbeide kommunale jordvernstrategier er økt kunnskap om jordbruksarealene, og økt oppmerksomhet rundt jordvernet i planprosesser. Målet med strategien er å redusere omdisponeringen av dyrka og dyrkbar jord i kommunen. En slik strategi kan bidra til mer langsiktighet i arealplanleggingen ved å tegne et overordna bilde av forholdet mellom utbygging og bevaring av jordbruksområder. Kommuner kan søke om tilskudd.

Om prosessen:

Viktige datoer

30

jun

Søknadsfrist

01

nov

Frist for å fatte politisk vedtak om oppstart av planprosess

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Jostein Tostrup eller Maja Schartum hos Landbruksdirektoratet

Fant du det du lette etter?