Oversikt over hva som gjelder for veksthusforetak 

 • Du kan søke støtte som vektshusforetak hvis foretaket er registrert i Enhetsregisteret og har strømutgifter til dyrking av følgende vekster som skal omsettes i markedet:  
  • grønnsaker   
  • frukt og bær   
  • krydderurter og medisinske urter   
  • blomster og prydplanter   
  • planteskolevekster medregnet skogplanter, eller   
  • ungplanter av blomster, prydplanter, frukt, bær og grønnsaker for utplanting på friland og for salg  
 • I søknaden må du oppgi alle målepunkt(ene) med strømforbruk som benyttes i dyrkingen, og strømutgiftene per måned. Hvis foretaket har sikringsavtale, skal du også legge ved dokumentasjon på resultatet av den finansielle sikringen. 
 • Målepunkt(ene) må tilhøre foretaket. 
 • Det er ingen øvre grense for forbruk.    
 • For å gjøre endringer må du trekke søknaden og sende ny (før fristen/før det er fattet vedtak).  
 • Foretaket må sende inn én søknad for hvert kvartal. Følgende søknadsfrister gjelder: 
  • 28. februar (29. i skuddår) for perioden oktober–desember året før 
  • 31. mai for perioden januar–mars samme år 
  • 31. august for perioden april–juni samme år 
  • 30. november for perioden juli–september samme år 
 • Utbetalinger skjer løpende etter behandling. 

Spørsmål og svar om veksthusforetak