Oversikt over hva som gjelder for veksthusforetak 

 • Foretak som er registrert i Enhetsregisteret og som har strømutgifter til dyrking av følgende vekster som skal omsettes i markedet:  
  • grønnsaker   
  • frukt og bær   
  • krydderurter og medisinske urter    
  • blomster og prydplanter   
  • planteskolevekster medregnet skogplanter, eller   
  • ungplanter av blomster, prydplanter, frukt, bær og grønnsaker for utplanting på friland og for salg  
 • Sende inn én søknad for hvert kvartal  
 • Oppgi målepunkt(ene) med strømforbruk og strømutgiftene per måned, og legg ved dokumentasjon om resultatet av finansiell sikringsavtale hvis du har sikringsavtale  
 • Målepunkt(ene) må tilhøre foretaket  
 • Det er ingen øvre grense for forbruk  
 • Utbetalinger skjer løpende etter behandling  
 • For å gjøre endringer må du trekke søknad og sende ny (før fristen eller den er behandlet)  
 • Søknadsfrist 30. november 2023:   
  • for perioden juli — september 2023  

Spørsmål og svar om veksthusforetak