Oversikt over hva som gjelder for jordbruksforetak 

 • Skal sende inn søknadsskjemaet én gang for hele perioden april 2022 – juni 2023  
 • Oppgi målepunkt(ene) som knytter seg til produksjonen 
 • Trenger ikke å være eier av målepunkt(ene)  
 • Maksimalt forbruk du kan få støtte for 60 000 kWt fra og med oktober 2022  
 • Utbetaling i slutten av hver måned  
 • Søknadsfrist 31. mai 2023:  
  • fra og med januar 2023 til og med juni 2023  
 • Søknadsfrist 31. august 2023:  
  • fra og med april 2023 til og med juni 2023  
 • Samme frister gjelder for endringer i søknaden  

Spørsmål og svar om jordbruksforetak