Oversikt over hva som gjelder for jordbruksforetak 

  • Foretaket må drive aktiv jordbruksproduksjon for å ha rett på strømstøtte.  
  • Foretaket skal sende inn søknadsskjema én gang for hele perioden fra og med april 2022 og så lenge ordningen varer. 
  • I søknaden må du oppgi målepunkt(ene) som knytter seg til jordbruksproduksjonen til foretaket. 
  • Foretaket trenger ikke å være eier av målepunkt(ene). 
  • Foretaket kan få støtte for de siste seks kalendermånedene før måneden søknaden om strømstøtte blir sendt inn. Foretaket må ha drevet aktiv jordbruksproduksjon i alle måneder foretaket søker om støtte for. 
  • Det kan gis støtte for inntil 60 000 kWt per foretak, per måned, fra og med oktober 2022.  
  • Utbetaling av støtte skjer i slutten av hver måned. 

Spørsmål og svar om jordbruksforetak