Hjemmelsgrunnlag

Strømstøtteordningen reguleres av midlertidig forskrift 30. juni 2022 nr. 1273 om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag.  

Forskriften er hjemlet i strømstønadsloven og jordlova.  

Tidligere ble ordningen regulert i midlertidig forskrift 10. februar nr. 201 om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruks- og veksthusnæringen. Denne forskriften ble opphevet da man videreførte forskriften i gjeldende forskrift.  

Fastsettelsesbrev til gjeldende forskrift

Siden ordningen først ble lansert våren 2022, har regelverket gjennomgått flere endringer. Disse endringene blir fastsatt i endringsforskrifter med tilhørende fastsettelsesbrev. Nedenfor er en oversikt over fastsettelsesbrev som tilhører gjeldende forskrift. Det er til enhver tid de nyeste fastsettelsesbrevene som gjelder hvis det er gjort endringer i en bestemmelse.  

Fastsettelsesbrev datert 14. desember 2023

Fastsettelsesbrev datert 21. august 2023

Fastsettelsesbrev datert 25. januar 2023

Fastsettelsesbrev datert 22. november 2022

Fastsettelsesbrev datert 10. februar 2022

Fastsettelsesbrev datert 1. juli 2022