Oversikt over hva som gjelder for vanningslag 

  • Skal sende inn én søknad for perioden april 2023 – juni 2023  
  • Oppgi målepunkt(ene) med strømforbruk og strømutgiftene per måned, og resultatet av finansiell sikringsavtale hvis du har sikringsavtale  
  • Målepunkt(ene) må tilhøre foretaket  
  • Det er ingen øvre grense for forbruk  
  • Utbetalinger skjer løpende etter behandling  
  • For å gjøre endringer må virksomheten trekke søknaden og sende ny (før fristen/før behandling)  
  • Søknadsfrist 31. august 2023:
    • for perioden april — juni 2023  

Spørsmål og svar om vanningslag