Jordbruksforetak  

Foretak som er registrert i Enhetsregisteret, og som oppfyller vilkårene for å motta produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd. Dette innebærer blant annet at foretaket driver vanlig jordbruksproduksjon, på én eller flere landbrukseiendommer, med de dyreslag eller de vekstgruppene det gis produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd for. Se detaljert oversikt i jordbruksavtale 2023-2024 kapittel 7 og kapittel 9.1.

Foretaket må disponere husdyr og/eller disponere og drive jordbruksareal aktivt for å kunne motta støtte etter ordningen.   

Veksthusforetak  

Foretak som er registrert i Enhetsregisteret, og har strømutgifter til dyrking av følgende vekster som skal omsettes i markedet:  

  • grønnsaker   
  • frukt og bær   
  • krydderurter og medisinske urter   
  • blomster og prydplanter   
  • planteskolevekster medregnet skogplanter, eller   
  • ungplanter av blomster, prydplanter, frukt, bær og grønnsaker for utplanting på friland og for salg  

Vanningslag  

Lag eller andre sammenslutninger som er registrert i Enhetsregisteret, og som driver med vanning av jordbruksareal som disponeres av minst to jordbruksforetak.

Usikker på om du kan søke og eventuelt hva du skal søke som?