Vårt samfunnsoppdrag og strategi

Jobben vår er å sette landbrukspolitikken og handelspolitikken på landbruksområdet ut i livet. Vi skal bidra til å sikre et godt kunnskapsgrunnlag og på bakgrunn av dette gi råd for politikkutviklingen.