Til hovedinnhold

Alle frister

august 2022

01. aug. 2022

Påmeldingsfrist

Industri og handel

01. aug. 2022

Søknadsfrist:

Jordbruk

25. aug. 2022

Frist for skriftlige innspill

Prosjektmidler

31. aug. 2022

Søknadsfrist

Jordbruk

september 2022

01. sep. 2022

Registreringsfrist

Reindrift

14. sep. 2022

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

15. sep. 2022

Søknadsfrist:

Skogbruk

15. sep. 2022

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

21. sep. 2022

Frist for å sende skisse:

Prosjektmidler

22. sep. 2022

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

oktober 2022

01. okt. 2022

Søknadsfrist:

Skogbruk

01. okt. 2022

Søknadsfrist

Jordbruk

01. okt. 2022

Søknadsfrist:

Jordbruk

01. okt. 2022

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

06. okt. 2022

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

15. okt. 2022

Søknadsfrist, del 2 av søknaden:

Jordbruk

15. okt. 2022

Søknadsfrist:

Jordbruk

november 2022

01. nov. 2022

Søknadsfrist

Skogbruk

01. nov. 2022

Registreringsperiode:

Jordbruk

15. nov. 2022

Søknadsfrist:

Industri og handel