Til hovedinnhold

Alle frister

april 2021

01. apr. 2021

Søknadsfrist:

Reindrift

12. apr. 2021

Áigemearri sáddet dieđáhusa:

Reindrift

12. apr. 2021

Frist for å levere melding:

Reindrift

14. apr. 2021

Søknadsfrist

Industri og handel

16. apr. 2021

Påmeldingsfrist

Industri og handel

19. apr. 2021

Digitalt søknadsskjema åpner for registrering

Reindrift

mai 2021

01. mai. 2021

Rapporteringsfrist:

Industri og handel

31. mai. 2021

Søknadsfrist:

Reindrift

juni 2021

01. jun. 2021

Søknadsfrist juni:

Reindrift

15. jun. 2021

Søknadsfrist for høstpramming:

Reindrift

juli 2021

15. jul. 2021

Søknadsfrist:

Reindrift

august 2021

01. aug. 2021

Søknadsfrist vårplanting:

Skogbruk

31. aug. 2021

Frist for melde fra til kommunen:

Jordbruk

31. aug. 2021

Søknadsfrist

Jordbruk

september 2021

01. sep. 2021

Søknadsfrist:

Reindrift

01. sep. 2021

Søknadsfrist:

Industri og handel

15. sep. 2021

Søknadsfrist:

Skogbruk

22. sep. 2021

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

oktober 2021

01. okt. 2021

Søknadsfrist:

Reindrift

01. okt. 2021

Søknadsfrist:

Jordbruk