Til hovedinnhold

Alle frister

september 2021

01. sep. 2021

Søknadsfrist:

Industri og handel

01. sep. 2021

Søknadsfrist:

Skogbruk

01. sep. 2021

Registreringsfrist

Reindrift

01. sep. 2021

Søknadsfrist vårplanting:

Skogbruk

15. sep. 2021

Søknadsfrist:

Skogbruk

15. sep. 2021

Frist for melde fra til kommunen:

Jordbruk

15. sep. 2021

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

15. sep. 2021

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

20. sep. 2021

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

22. sep. 2021

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

oktober 2021

01. okt. 2021

Søknadsfrist:

Jordbruk

01. okt. 2021

Søknadsfrist:

Jordbruk

01. okt. 2021

Søknadsfrist

Industri og handel

01. okt. 2021

Søknadsfrist for utredninger om vannmiljøtiltak og biokull:

Prosjektmidler

01. okt. 2021

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

01. okt. 2021

Søknadsfrist:

Reindrift

01. okt. 2021

Frist for å sende skisse:

Prosjektmidler

01. okt. 2021

Søknadsfrist:

Reindrift

01. okt. 2021

Påmeldingsfrist

Industri og handel

15. okt. 2021

Søknadsfrist, del 2 av søknaden:

Jordbruk