Til hovedinnhold

Alle frister

mai 2022

01. mai. 2022

Rapporteringsfrist

Jordbruk

02. mai. 2022

Rapporteringsfrist:

Industri og handel

15. mai. 2022

Endelig registreringsfrist:

Jordbruk

31. mai. 2022

Søknadsfrist:

Reindrift

juni 2022

01. jun. 2022

Når du får e-post

Jordbruk

01. jun. 2022

Registreringsfrist

Reindrift

15. jun. 2022

Søknadsfrist for høstpramming:

Reindrift

30. jun. 2022

Søknadsfrist

Forvaltningen

juli 2022

01. jul. 2022

Rapporteringsfrist:

Jordbruk

august 2022

01. aug. 2022

Påmeldingsfrist

Industri og handel

01. aug. 2022

Påmeldingsfrist

Industri og handel

01. aug. 2022

Søknadsfrist:

Jordbruk

25. aug. 2022

Frist for skriftlige innspill

Prosjektmidler

31. aug. 2022

Søknadsfrist

Jordbruk

september 2022

15. sep. 2022

Søknadsfrist:

Skogbruk

21. sep. 2022

Frist for å sende skisse:

Prosjektmidler

oktober 2022

01. okt. 2022

Søknadsfrist:

Skogbruk

01. okt. 2022

Søknadsfrist:

Jordbruk

01. okt. 2022

Søknadsfrist

Jordbruk

15. okt. 2022

Søknadsfrist, del 2 av søknaden:

Jordbruk