Til hovedinnhold

Alle frister

februar 2021

01. feb. 2021

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

15. feb. 2021

Søknadsfrist:

Industri og handel

17. feb. 2021

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

20. feb. 2021

Søknadsfrist:

Jordbruk

mars 2021

01. mar. 2021

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

15. mar. 2021

Søknadsfrist, del 1 av søknaden:

Jordbruk

19. mar. 2021

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

31. mar. 2021

Søknadsfrist

Reindrift

31. mar. 2021

Søknadsfrist:

Reindrift

april 2021

01. apr. 2021

Søknadsfrist:

Reindrift

12. apr. 2021

Frist for å levere melding:

Reindrift

12. apr. 2021

Áigemearri sáddet dieđáhusa:

Reindrift

14. apr. 2021

Søknadsfrist

Industri og handel

mai 2021

01. mai. 2021

Rapporteringsfrist:

Industri og handel

31. mai. 2021

Søknadsfrist:

Reindrift

juni 2021

01. jun. 2021

Søknadsfrist juni:

Reindrift

15. jun. 2021

Søknadsfrist for høstpramming:

Reindrift

juli 2021

15. jul. 2021

Søknadsfrist:

Reindrift

august 2021

01. aug. 2021

Søknadsfrist vårplanting:

Skogbruk

31. aug. 2021

Frist for melde fra til kommunen:

Jordbruk