Til hovedinnhold

Alle frister

juni 2021

01. jun. 2021

Søknadsfrist juni:

Reindrift

10. jun. 2021

Rapporteringsfrist bær

Industri og handel

11. jun. 2021

Søknadsfrist:

Skogbruk

juli 2021

15. jul. 2021

Søknadsfrist for høstpramming:

Reindrift

15. jul. 2021

Søknadsfrist

Industri og handel

15. jul. 2021

Søknadsfrist:

Reindrift

28. jul. 2021

Påmeldingsfrist

Industri og handel

august 2021

01. aug. 2021

Søknadsfrist vårplanting:

Skogbruk

01. aug. 2021

Søknadsfrist:

Jordbruk

15. aug. 2021

Frist for å sende fullstendig søknad

Skogbruk

18. aug. 2021

Auksjonsdato

Industri og handel

31. aug. 2021

Søknadsfrist

Jordbruk

september 2021

01. sep. 2021

Søknadsfrist:

Industri og handel

01. sep. 2021

Søknadsfrist:

Reindrift

01. sep. 2021

Søknadsfrist:

Skogbruk

01. sep. 2021

Registreringsfrist

Reindrift

15. sep. 2021

Søknadsfrist:

Skogbruk

15. sep. 2021

Frist for melde fra til kommunen:

Jordbruk

22. sep. 2021

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

oktober 2021

01. okt. 2021

Søknadsfrist:

Jordbruk