Til hovedinnhold

Alle frister

mars 2023

01. mar. 2023

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

april 2023

01. apr. 2023

Rapporteringsfrist

Jordbruk

11. apr. 2023

Áigemearri sáddet dieđáhusa:

Reindrift

11. apr. 2023

Frist for å levere melding:

Reindrift

21. apr. 2023

Påmeldingsfrist

Industri og handel

mai 2023

31. mai. 2023

Søknadsfrist:

Reindrift

31. mai. 2023

Søknadsfrist

Forvaltningen

31. mai. 2023

31. mai 2023

Jordbruk

juni 2023

30. jun. 2023

Registreringsfrist

Reindrift

juli 2023

01. jul. 2023

Søknadsfrist

Skogbruk

15. jul. 2023

Søknadsfrist:

Reindrift

august 2023

15. aug. 2023

Frist for å sende søknad

Skogbruk

september 2023

01. sep. 2023

Søknadsfrist pristilskudd

Industri og handel

01. sep. 2023

Søknadsfrist arealtilskudd

Industri og handel

22. sep. 2023

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

oktober 2023

01. okt. 2023

Søknadsfrist:

Industri og handel

15. okt. 2023

Søknadsfrist, del 2 av søknaden:

Jordbruk

november 2023

15. nov. 2023

Søknadsfrist tilskudd til overlagring

Industri og handel