Til hovedinnhold

Alle frister

mai 2021

01. mai. 2021

Rapporteringsfrist:

Industri og handel

31. mai. 2021

Søknadsfrist:

Reindrift

juni 2021

01. jun. 2021

Søknadsfrist juni:

Reindrift

15. jun. 2021

Søknadsfrist for høstpramming:

Reindrift

juli 2021

15. jul. 2021

Søknadsfrist:

Reindrift

august 2021

01. aug. 2021

Søknadsfrist vårplanting:

Skogbruk

15. aug. 2021

Frist for å sende fullstendig søknad

Skogbruk

31. aug. 2021

Søknadsfrist

Jordbruk

september 2021

01. sep. 2021

Søknadsfrist:

Industri og handel

01. sep. 2021

Søknadsfrist:

Reindrift

15. sep. 2021

Søknadsfrist:

Skogbruk

15. sep. 2021

Frist for melde fra til kommunen:

Jordbruk

22. sep. 2021

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

oktober 2021

01. okt. 2021

Søknadsfrist:

Jordbruk

01. okt. 2021

Søknadsfrist:

Reindrift

15. okt. 2021

Søknadsfrist, del 2 av søknaden:

Jordbruk

31. okt. 2021

Søknadsfrist:

Jordbruk

31. okt. 2021

Søknadsfrist:

Jordbruk

november 2021

07. nov. 2021

Søknadsfrist høstplanting:

Skogbruk

15. nov. 2021

Søknadsfrist

Industri og handel