Til hovedinnhold

Alle frister

mai 2024

01. mai. 2024

Digitalt søknadsskjema åpner for registrering:

Reindrift

01. mai. 2024

Digitalt skjema åpner for registrering:

Reindrift

31. mai. 2024

Søknadsfrist:

Jordbruk

31. mai. 2024

Frist for å levere melding:

Reindrift

31. mai. 2024

Áigemearri sáddet dieđáhusa:

Reindrift

juni 2024

05. jun. 2024

Søknadsfrist:

Industri og handel

30. jun. 2024

Registreringsfrist

Reindrift

juli 2024

01. jul. 2024

Søknadsfrist

Eiendom

01. jul. 2024

Rapporteringsfrist:

Jordbruk

15. jul. 2024

Søknadsfrist:

Reindrift

30. jul. 2024

Påmeldingsfrist til auksjon

Industri og handel

august 2024

01. aug. 2024

Søknadsfrist:

Jordbruk

20. aug. 2024

Søknadsfrist

Forvaltningen

31. aug. 2024

Søknadsfrist

Jordbruk

september 2024

01. sep. 2024

Søknadsfrist:  1. september

Reindrift

13. sep. 2024

Frist for å sende skisse:

Prosjektmidler

15. sep. 2024

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

20. sep. 2024

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

oktober 2024

01. okt. 2024

Påmeldingsfrist til auksjon

Industri og handel

15. okt. 2024

Søknadsfrist:

Industri og handel