Til hovedinnhold

Alle frister

februar 2024

29. feb. 2024

Søknadsfrist:

Jordbruk

mars 2024

01. mar. 2024

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

13. mar. 2024

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

13. mar. 2024

Søknadsfrist:

Prosjektmidler

15. mar. 2024

Søknadsfrist - del 1 av søknaden

Jordbruk

31. mar. 2024

Registreringsfrist

Reindrift

31. mar. 2024

Søknadsfrist:

Jordbruk

mai 2024

31. mai. 2024

Áigemearri sáddet dieđáhusa:

Reindrift

31. mai. 2024

Frist for å levere melding:

Reindrift

juni 2024

01. jun. 2024

Rapporteringsfrist:

Jordbruk

05. jun. 2024

Søknadsfrist:

Industri og handel

juli 2024

15. jul. 2024

Søknadsfrist:

Reindrift

august 2024

31. aug. 2024

Søknadsfrist

Jordbruk

oktober 2024

15. okt. 2024

Søknadsfrist:

Industri og handel

15. okt. 2024

Søknadsfrist:

Industri og handel

15. okt. 2024

Søknadsfrist, del 2 av søknaden:

Jordbruk

20. okt. 2024

Søknadsfrist:

Industri og handel