Til hovedinnhold

Midler til bærekraftig bruk av plantevernmidler (PLV)

Gjelder midler til prosjekter for oppfølging av handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler.

Hvem kan søke?

Alle som jobber med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke om tilskudd. Gjelder både utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- eller næringsorganisasjoner og andre foretak. Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og søker må ha fått delegert riktige rettigheter i Altinn fra egen organisasjon. Det gis ikke tilskudd til enkeltforetaks bedriftsutvikling, med mindre resultater fra prosjektet vil ha en tydelig og stor overføringsverdi for andre lignende virksomheter.

Om prosessen:

Fant du det du lette etter?