Til hovedinnhold

Midler til innovasjonsprosjekter i næringslivet innen jordbruks- og matforskning (FFL/JA)

Gjelder midler til innovasjonsprosjekter i hele verdikjeden fra primærledd til industri- og forbrukerledd. Fristen justert fra 15. til 20. september 2021 for å samsvare med Forskningsrådets nye frist.

20

sep

Husk Søknadsfristen

Søknadsskjema

Hvem kan søke?

Søker må være en bedrift som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge. Offentlige foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter kan også stå som søker. Søker vil være prosjektansvarlig ved kontraktsinngåelse med Forskningsrådet. Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke være søker.

Om prosessen:

Viktige datoer for 2021

Utlysning:

desember 2020

20

sep

Søknadsfrist:

mellom 15. april og 20. september

Når får du svar:

kort tid etter styrebehandling 9. desember

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med Forskningsrådet.

Hos Landbruksdirektoratet kan du kontakte Heidi Engeset eller Eline Kvamme Hagen.

Fant du det du lette etter?