Styrene oppnevnes av Landbruks- og matdepartementet. FFL-styret består av syv medlemmer og JA-styret av tre medlemmer som inngår i FFL-styret.