Om rapporten 

Rapportnummer2022/09
Dato22.9.2022
UtgiverOxford Research
RapportenEvaluering av fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) (PDF)

Bakgrunn

I jordbruksoppgjøret 2021 ble det foreslått å evaluere ordningene Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA). Landbruks- og matdepartementet ga i juli 2021 styrene i oppdrag å evaluere ordningene. På oppdrag fra Landbruksdirektoratet, som sekretariat for styrene, har Oxford Research evaluert forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.