Landbruksdirektoratet får mange spørsmål om erstatningsoppgjøret fra pelsdyroppdretterne.

Her kommer en oversikt med svar på ofte stilte spørsmål. Listen vil bli oppdatert fortløpende.