For at forsinkelsene i erstatningsoppgjøret til pelsdyroppdretterne ikke skal får større negative konsekvenser for den enkelte oppdretter enn nødvendig, vil Landbruksdirektoratet tilby forskudd på erstatning. 

Landbruksdirektoratet har sendt ut orientering om foreløpig erstatning til alle pelsdyroppdrettere der statens frist for å gi tilbud er utløpt. Vi vil sende tilsvarende orientering til de øvrige pelsdyroppdretterne etter hvert som fristen for å gi tilbud nærmer seg. 

Pelsdyroppdretterne behøver ikke foreta seg noe før de har fått sitt tilbud om foreløpig erstatning fra Landbruksdirektoratet. 

Landbruksdirektoratet får mange spørsmål om erstatningsoppgjøret fra pelsdyroppdretterne.

Her kommer en oversikt med svar på ofte stilte spørsmål. Listen vil bli oppdatert fortløpende.