Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på bokmål

Søkje om deling av landbrukseigedom

Gjeld ved overdraging av delar av ein landbrukseigedom til nokon andre.

Kven kan søkje?

Eigaren av landbrukseigedommen kan søkje om deling av ein landbrukseigedom. Kjøparen av arealet kan også søkje der avtalen mellom seljar og kjøpar gjev rett til dette. Ein landbrukseigedom er ein utbygd eller ikkje utbygd eigedom som blir brukt eller kan brukast til jordbruk, skogbruk og hagebruk. (Ordningen har ikkje eige skjema, for å søkje må du skrive eit søknadsbrev).

Om prosessen:

Viktige datoar

Frist for å søkje:

kontinuerleg

Treng du hjelp?

Kontakt kommunen din

Kommunen kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettar.

Fant du det du lette etter?