Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på bokmål

Søkje om nydyrking

Gjeld godkjenning av plan for fulldyrking og overflatedyrking av udyrka mark, eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har vore unytta i over 30 år.

Kven kan søkje?

Grunneigarar og leigetakarar kan søkje.

Om prosessen:

Treng du hjelp?

Kontakt kommunen din

Kommunen kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettar.

Fant du det du lette etter?