Til hovedinnhold

Tilskot til opprydding av avfall etter flaumhendingar i Sør-Noreg i august 2023

Her kan du søkje om tilskot til opprydding av eigarlaust avfall på privat eigedom etter flaumhendingane i Sør-Noreg i august 2023. Dette gjeld flaumhendingane under ekstremveret «Hans».

01

jul

Husk Søknadsfristen

Logg inn/skjema

Kven kan søkje

Grunneigar eller den som har råderett over privat eigedom i Sør-Noreg kan søkje om tilskot til opprydding av avfall etter flaumhendingane i Sør-Noreg. Den som har råderett over eigedomen må leggje ved dokumentasjon på dette. Døme på dokumentasjon kan vere avtale, fullmakt, vedtekter, styreprotokoller e.l. Sør-Noreg er Noreg sør for Nordland fylke, og består av landsdelane Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Det er statsforvaltaren i ditt fylke som handsamer søknader om tilskot.

Om prosessen:

Trenger du hjelp?

Kontakt Statsforvaltaren i ditt fylke

Statsforvaltaren kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, pliktar og rettighetar.

Finn din Statsforvalter

Fant du det du lette etter?