Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på bokmål

Tilskot til tidlegpensjon

Tidlegpensjon skal bidra til å lette generasjonsovergangar i jordbruket for dei som har hatt hovuddelen av inntektene sine frå jordbruk/gartneri og skogbruk.

Kven kan søkje?

Ein jordbrukar som har fylt 62 år, og som har drive jordbruk i minst 15 år, kan få einbrukarpensjon. Ein brukar som har fylt 62 år, kan saman med ein ektefelle/sambuar som har fylt 57 år, få tobrukarpensjon. Det blir stilt krav til inntekt i ein referanseperiode på fem år. Dette gjeld både næringsinntekt frå jordbruksføretaket og anna inntekt. Landbrukseigedommen må vere overdregen til ein ny eigar, og den nye eigaren kan ikkje vere ektefellen/sambuaren.

Om prosessen:

Viktige datoar

Søknadsfrist: kontinuerleg

Dersom du ønskjer å få ei førehandstilsegn, kan du sende søknad 6 månader før du oppfyller krava.

Treng du hjelp?

Kontakt Statsforvaltaren i ditt fylke

Statsforvaltaren kan gje råd og rettleiing om pliktene og rettane dine.

Finn din Statsforvaltar

Fant du det du lette etter?