Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på bokmål

Tilskot til tiltak i beiteområde

Gjeld tilskot til tiltak som bidreg til å leggje til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremje fellestiltak i beiteområda.

Kven kan søkje?

Lag, foreiningar og føretak som driv næringsmessig beitedrift, kan søkje. Enkeltføretak kan søkje når det på grunn av naturgjevne eller driftsmessige forhold ikkje ligg til rette for samarbeid.

Om prosessen:

Treng du hjelp?

Kontakt kommune din

Kommunen kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettar.

Fant du det du lette etter?