Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på Bokmål

Tilskot til utvalde kulturlandskap i jordbruket

Til tiltak i utvalde kulturlandskap i jordbruket som bidreg til å sikre verdiar som er knytte til landskap, biologisk mangfald, kulturminne og kulturmiljø, inkludert langsiktig skjøtsel og drift.

Kven kan søkje?

Privatpersonar og føretak kan søkje om tilskot.

Om prosessen:

Treng du hjelp?

Kontakt kommune din

Kommunen kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettar.

Fant du det du lette etter?