Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på bokmål

Melde om hogst i vernskog

For hogst i vernskog gjeld regionale og lokale reglar om meldeplikt. Dersom du ønskjer å gjere hogst i vernskog i eit område med meldeplikt, må du sende melding før du set i gang med hogsten.

Kven må melde?

Det er vanleg at hogst i vernskog skal meldast til kommunen før ein set i gang med hogsten. Statsforvaltaren bestemmer om skog skal vere vernskog, grensene for vernskogen, behandling i vernskogen og om det skal vere meldeplikt (lokal forskrift). Alle fylke unnateke Oslo, har vernskog, medan i Nordland og Troms og Finnmark er nesten all skog vernskog.

Om prosessen:

Viktige datoar

Meldefrist:

ta kontakt med kommunen for informasjon om fristen

Når du får svar:

normalt 2 veker etter at meldinga er motteken

Treng du hjelp?

Kontakt kommunen din

Kommunen kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettar.

Fant du det du lette etter?