Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på bokmål

Eigenerklære konsesjonsfri overtaking av eigedom

Sjølv om du tek over ein konsesjonsfri eigedom, må du som oftast sende eigenerklæring om konsesjonsfridom. Unntak kan vere ved leilegheiter og utbygd eigedom under 2 dekar.

Kven må sende eigenerklæring

Den som skal ta over ein eigedom som er konsesjonsfri, må ofte sende eigenerklæring om konsesjonsfridom. Du treng ikkje sende eigenerklæring ved overtaking av leilegheit eller utbygd eigedom under 2 dekar. Der kommunen har forskrift om nedsett konsesjonsgrense, må du likevel sende eigenerklæring.

Om prosessen:

Viktige datoar

Eigenerklæringsfrist:

snarast mogleg

Tinglysing:

når du får svar frå kommunen om at ervervet er registrert konsesjonsfritt, kan du sende skøytet til tinglysing

Treng du hjelp?

Kontakt kommunen din

Kommunen kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettar.

Fant du det du lette etter?