Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på bokmål

Sal av grunnkvote

Innan 1. august kan du søkje om å selje grunnkvote. Landbruksdirektoratet saksbehandlar søknadene kontinuerleg, og vedtak om innvilga sal får verknad frå 1. januar etterfølgjande år.

01

aug

Hugs søknadsfristen

Logg inn/skjema

Kven kan søkje?

Eigaren av ein landbrukseigedom med grunnkvote kan søkje om å selje heile eller delar av grunnkvota si.

Om prosessen:

Viktige datoar

01

aug

Søknadsfrist:

Frist for sal av grunnkvote

Når du får svar:

Så snart som råd.

Treng du hjelp?

Sjå spørsmål og svar for ordninga

Send e-post til melkekvoter@landbruksdirektoratet.no eller ta kontakt med sentralbordet og be om å få prate med ein saksbehandlar i seksjon for produksjonsregulering. 

Fant du det du lette etter?