Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på bokmål

Stimuleringstilskot til veterinærdekning

Gjeld tilskot til stimuleringstiltak som skal bidra til tilfredsstillande tilgang på tenester frå dyrehelsepersonell i næringssvake distrikt og på Svalbard.

Kven kan søkje?

Både enkeltkommunar og vaktdistrikt kan søkje. Det er administrasjonskommunen som søkjer på vegner av eit vaktdistrikt.  For Svalbard kan alle typar føretak som tilbyr veterinærtenester, søkje. I tillegg kan Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen på Svalbard søkje om midlar for å leggje til rette for framtidige løysingar eller etablere stillingar som bidreg til tilfredsstillande tilgang på tenester frå dyrehelsepersonell på Svalbard.

Om prosessen:

Treng du hjelp?

Har du spørsmål om 

  • stimuleringstilskot til kommunar, kan du ta kontakt med statsforvaltaren i det fylket kommunen høyrer til   
  • stimuleringstilskot til Svalbard, kan du ta kontakt med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark    
Finn din Statsforvaltar

Fant du det du lette etter?