Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på bokmål

Tilskot til drift av beitelag (OBB)

Til organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak som er knytte til utmarksbeite. Ordninga gjeld for sau, geit og storfe som beitar i utmark.

Kven kan søkje?

Søknadsfristen er 15. november 2023. Det er mogleg å søkje frå 15. september for: Beitelag som er registrert som samvirkeføretak eller foreining i Einingsregisteret, og som har til hovudføremål å samarbeide om tenlege fellesløysingar innan beitebruk og god utnytting av utmarksbeite. Alle medlemmer må ha føretak som er registrerte i Einingsregisteret (ha organisasjonsnummer). Statsforvaltaren i ditt fylke kan setje eigne vilkår om talet på medlemmer m.m.

Om prosessen:

Viktige datoar

15

nov

Søknadsfrist:

15. november 2023

Når du får svar:

i midten av mars 2024

Treng du hjelp?

Kontakt din kommune

Kommunen kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettar.

Fant du det du lette etter?