Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på Bokmål

Tilskot til drift av beitelag (OBB)

Til organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak som er knytte til utmarksbeite. Ordninga gjeld for sau, geit og storfe som beitar i utmark.NB! Fristen er utsett til 17. november i 2022.

Kven kan søkje?

Eit beitelag som er registrert som samvirkeføretak eller foreining i Einingsregisteret, og som har til hovudføremål å samarbeide om tenlege fellesløysingar innan beitebruk og god utnytting av utmarksbeite. Alle medlemmer må ha føretak som er registrerte i Einingsregisteret (ha organisasjonsnummer). Statsforvaltaren i ditt fylke kan setje eigne vilkår om talet på medlemmer m.m.

Om prosessen:

Viktige datoar

17

nov

Søknadsfrist:

Fristen er flyttet fra 15. november til 17. november i 2022 pga. tekniske problemer.

Når du får svar:

i midten av mars 2023

Treng du hjelp?

Kontakt din kommune

Kommunen kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettar.

Fant du det du lette etter?