Til hovedinnhold

Tilskudd til drift av beitelag (OBB)

Til organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. Ordningen gjelder for sau, geit og storfe som beiter i utmark i minst 8 uker.

15

nov

Husk Søknadsfristen

Til søknadsskjema

Hvem kan søke?

Beitelag som er registrert som samvirkeforetak eller forening i Enhetsregisteret og som har til hovedformål å samarbeide om hensiktsmessige fellesløsninger innen beitebruk og god utnyttelse av utmarksbeite. Alle medlemmer må ha foretak som er registrert i Enhetsregisteret (ha organisasjonsnummer). Statsforvalteren i ditt fylke kan sette egne vilkår om antall medlemmer med mer.

Om prosessen:

Viktige datoer

15

nov

Søknadsfrist:

søknadsfristen er 15. november 2021 og det er mulig å søke fra 1. august

Når du får svar:

i midten av mars 2022

Trenger du hjelp?

Kontakt ditt landbrukskontor

Kontaktinformasjon til landbrukskontoret finner du vanligvis på kommunens nettsider.

Landbrukskontoret kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettigheter.

Fant du det du lette etter?