Til hovedinnhold

Tilskudd til drift av beitelag (OBB)

Til organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. Ordningen gjelder for sau, geit og storfe som beiter i utmark i minst 8 uker.

Hvem kan søke?

Søknadsfristen er 15. november 2021 og det er mulig å søke fra 1. august for: Beitelag som er registrert som samvirkeforetak eller forening i Enhetsregisteret og som har til hovedformål å samarbeide om hensiktsmessige fellesløsninger innen beitebruk og god utnyttelse av utmarksbeite. Alle medlemmer må ha foretak som er registrert i Enhetsregisteret (ha organisasjonsnummer). Statsforvalteren i ditt fylke kan sette egne vilkår om antall medlemmer med mer.

Om prosessen:

Viktige datoer

15

nov

Søknadsfrist:

Søknadsfristen er 15. november 2021 og det er mulig å søke fra 1. august

Når du får svar:

i midten av mars 2022

Trenger du hjelp?

Kontakt din kommune

Kommunen kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettigheter.

Fant du det du lette etter?