Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Tilskudd til drift av beitelag (OBB)

Til organisert tilsyn, sanking og andre fellestiltak knyttet til utmarksbeite. Ordningen gjelder for sau, geit og storfe som beiter i utmark. NB! Fristen er utsatt til 17. november i 2022.

Hvem kan søke?

Ordinær søknadsfrist er 15. november 2022, men for Oslo og Viken er fristen 1. november. Det er mulig å søke fra 15. september for: Beitelag som er registrert som samvirkeforetak eller forening i Enhetsregisteret og som har til hovedformål å samarbeide om hensiktsmessige fellesløsninger innen beitebruk og god utnyttelse av utmarksbeite. Alle medlemmer må ha foretak som er registrert i Enhetsregisteret (ha organisasjonsnummer). Statsforvalteren i ditt fylke kan sette egne vilkår om antall medlemmer med mer.

Om prosessen:

Viktige datoer

17

nov

Søknadsfrist:

Fristen er flyttet fra 15. november til 17. november i 2022 pga. tekniske problemer

Når du får svar:

i midten av mars 2023

01

nov

Søknadsfrist for Oslo og Viken:

Søknadsfristen er 1. november 2022 og det er mulig å søke fra 15. september.

Trenger du hjelp?

Kontakt din kommune

Kommunen kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettigheter.

Fant du det du lette etter?