Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på bokmål

Midlar til genressurstiltak

Gjeld midlar til tiltak som bidreg til bevaring og berekraftig bruk av husdyr-, plante- og skogtregenetiske ressursar som har eller kan få innverknad for mat og landbruk i Noreg.

01

feb

Husk Søknadsfristen

Logg inn/skjema

Kven kan søkje?

Næringsutøvarar, avls- og foredlingsinstitusjonar, utgreiings- og forskingsverksemder, fag- og interesseorganisasjonar m.m. kan søkje tilskot. Det blir ikkje gjeve støtte til bedriftsutvikling i enkeltføretak, med mindre resultata frå prosjektet vil ha ein tydeleg og stor overføringsverdi.

Om prosessen:

Fant du det du lette etter?