Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Midler til genressurstiltak

Gjelder midler til tiltak som bidrar til bevaring og bærekraftig bruk av husdyr-, plante- og skogtregenetiske ressurser som har eller kan få betydning for mat og landbruk i Norge.

01

feb

Husk Søknadsfristen

Logg inn/skjema

Hvem kan søke?

Næringsutøvere, avls- og foredlingsinstitusjoner, utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- og interesseorganisasjoner mm. kan søke tilskudd. Det gis ikke støtte til enkeltforetaks bedriftsutvikling, med mindre resultater fra prosjektet vil ha en tydelig og stor overføringsverdi.

Om prosessen:

Fant du det du lette etter?