Til hovedinnhold

Midlar til samarbeidsprosjekt innanfor jordbruks- og matforsking (FFL/JA)

Gjeld midlar til samarbeidsprosjekt i heile verdikjeda frå primærledd til industri- og forbrukarledd. Midlane blir lyste ut på nettsidene til Forskingsrådet, og Forskingsrådet administrerer prosjekta.

15

feb

Hugs Søknadsfristen

Skjema

Kven kan søkje?

Godkjende norske forskingsorganisasjonar i forpliktande samarbeid med relevante aktørar i offentleg sektor, frivillige organisasjonar, næringsliv og/eller andre private organisasjonar.

Om prosessen:

Viktige datoar 2022

14

des

Utlysing:

14. desember

15

feb

Søknadsfrist:

15. februar 2023

Når får du svar:

kort tid etter styrebehandling i juni 2023

Treng du hjelp?

Ta kontakt med Forskingsrådet.

Hos Landbruksdirektoratet kan du kontakte Eline Kvamme Hagen eller Heidi Engeset.

Fant du det du lette etter?