Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på Bokmål

Stadtlandet

Stadlandet liknar vesterhavsøyane – med fjellplatå med bratte klipper mot havet, knallgrøne lågland, heiar og myrar.

 

Her er mange artsrike slåttemarker og naturbeitemarker og store område med kystlynghei. Gravfunn fortel om gardsdrift sidan eldre jarnalder. Hoddevik ligg i ein flat dalbotn med gardsbruk og naustrekkje, omgjeven av dalsider med steingardar, fegater og gardsfjøs. På Indre Fure er eit klyngjetun og på Ytre Fure ligg gardane på ei hylle ut mot havet. På Drage ligg gardane på den slake strandflata med dyrkingsjord, omkransa av lier med beitemark og kystlynghei. Årdal, Skårbø og Liset utgjer kvar for seg heilskapelege landskap mellom hav og fjell. Her er mange beiteterrassar, tufter og gamle bygningar. Stadlandet er eit kjerneområde for kjøtproduksjon med den truga husdyrrasen kystgeit.   

 

Med Stadhavet utenfor ligger gårdstuna på rekke og rad i Hoddevika. I forgrunnen en av de mange steingardene i området. Foto Leif Hauge

Fakta 

Fylke

Vestland 

Kommune

Stad

Jordbruksregion 

Kysten fra Sør-Norge til Nordland 

Områdetype 

Kystgrender. Gårdslandskap med innmark og kystlynghei 

Areal 

45 000 dekar