Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Stadlandet

Stadlandet ligner Vesterhavsøyene – med fjellplatå og bratte klipper mot havet, knallgrønne lavland, heier og myrer.

 

Her er det mange artsrike slåttemarker og naturbeitemarker og store områder med kystlynghei. Gravfunn forteller om gårdsdrift siden eldre jernalder. Hoddevik ligger i en flat dalbunn med gårdsbruk og naustrekke, omgitt av dalsider med steingårder,  fegater og gårdsfjøs. På Indre Fure er et klyngetun og på Ytre Fure ligger gårdene på en hylle ut mot havet. På Drage ligger gårdene på den slake strandflaten med dyrkingsjord, omkranset av lier med beitemark og kystlynghei. Årdal, Skårbø og Liset utgjør hver for seg helhetlige landskap mellom hav og fjell. Her er det mange beiteterrasser, tufter og gamle bygninger. Stadlandet er et kjerneområde for kjøttproduksjon med den truede husdyrrasen kystgeit.     

Med Stadhavet utenfor ligger gårdstunene på rekke og rad i Hoddevika. I forgrunnen en av de mange steingårdene i området. Foto Leif Hauge.

 

Nynorsk logo for utvalgte kulturlandskap i Stadtlandet

Fylke
Vestland

Kommune
Stad

Jordbruksregion
Kysten fra Sør-Norge til Nordland 

Områdetype
Kystgrender. Gårdslandskap med innmark og kystlynghei

Areal
45 000 dekar

Fant du det du lette etter?