Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på bokmål

Melde om utleige av jord

Gjeld melding ved utleige av fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite

Kven skal melde

Eigarar av eigedom med jordbruksareal som skal leige bort jorda, skal sende inn leigekontrakten til kommunen.

Om prosessen:

Viktige datoar

Frist for å melde:

innan eitt år frå overtaking av landbrukseigedom

Treng du hjelp?

Kontakt kommunen din

Kommunen kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettar.

Fant du det du lette etter?