Til hovedinnhold
Denne sida eksisterer på nynorsk

Søke fritak fra driveplikt

Fritak fra driveplikt av eiendom med jordbruksareal. Gjelder fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.

Hvem kan søke?

Eier av eiendom med jordbruksareal har driveplikt. Dersom du ikke skal drive jorda selv eller leie den ut, må du søke kommunen om fritak fra driveplikt.

Om prosessen:

Viktige datoer

Søknadsfrist:

løpende

Trenger du hjelp?

Kontakt din kommune

Kommunen kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettigheter.

Fant du det du lette etter?