Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på bokmål

Søkje fritak frå driveplikt

Fritak frå driveplikt av eigedom med jordbruksareal. Gjeld fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite.

Kven kan søkje?

Eigaren av eigedom med jordbruksareal har driveplikt. Dersom du ikkje skal drive jorda sjølv eller leige henne ut, må du søkje kommunen om fritak frå driveplikt.

Om prosessen:

Viktige datoar

Søknadsfrist:

kontinuerleg

Treng du hjelp?

Kontakt kommunen din

Kommunen kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettar.

Fant du det du lette etter?