Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på bokmål

Naturskadeordninga

Er du ramma av ei naturulykke? Statens naturskadeordning gjev deg erstatning for skadar på objekt det ikkje er mogleg å forsikre gjennom ei alminneleg privat forsikring.

Kven kan søkje?

Private eigarar, selskap, veglag og foreiningar, personar med leigejord, tomtefestarar og andre rettshavarar kan søkje om erstatning.

Om prosessen:

Viktige datoar

Søknadsfrist:

Seinast 3 månader etter skadetidspunktet.

Når du får svar:

Normalt innan 3 månader etter at søknaden er motteken.

Treng du hjelp?

Ta kontakt med Landbruksdirektoratet

Fant du det du lette etter?