Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på bokmål

Regionalt miljøtilskot i jordbruket (RMP)

Søknadsfristen er 15. oktober. Det er mogleg å søke frå 15. september 2024.

Kven kan søkje?

Ordninga gjeld tilskot for å gjere miljøtiltak på eigen gard eller leigejord. Du kan søkje dersom du har gjort bestemte miljøtiltak på areala du disponerer i søknadsåret. Føretaket ditt må drive vanleg jordbruksproduksjon på éin eller fleire landbrukseigedommar og vere registrert i Einingsregisteret.

Om prosessen:

Treng du hjelp?

Kontakt kommunen din

Kommunen kan hjelpe deg med spørsmål om søknader, plikter og rettar.

Fant du det du lette etter?