Til hovedinnhold

Oversikt over fylkesvise RMP-veiledere

Regionale miljøtilskudd er en tilskuddsordning som forvaltes av statsforvalteren. Hvilke tiltak det kan gis tilskudd for, bestemmes ut ifra regionale miljøprogram. Statsforvalteren utarbeider en regional tilskuddsforskrift med tilhørende årlig veiledere som publiseres på den aktuelle Statsforvalteren sin hjemmeside. Under er det lenket til de fylkesvise nettsidene med forskrifter, veiledere og nyheter tilknyttet tilskuddsordningen.

Fylkesvise RMP-veiledere: