Til hovedinnhold
Denne siden eksisterer på bokmål

Boazodoallodieđáhus

Siidaosiid ja boazoservviid jahkásaš boazodoallodieđáhus

11

apr

Digitála skovi

Til søknadsskjema

Gii galgá sáddet dieđáhusa

Buot siidaoasit leat geatnegahtton sáddet jahkásaš boazodoallodieđáhusa. Siidaoasi dahje boazosearvvi jođiheaddjis dat lea ovddasvástádus sáddet dieđáhusa. Jus siidaoasis leat guokte ovddasvástideaddji jođiheaddji (oktasaš siidaoassi), dat mielddisbuktá ahte leat goappašat jođiheaddjin buot vuoigatvuođat ja geatnegasvuođat.

Proseassa

Dehálaš dáhtonat:

10

mar

Digitála skovi sáhttá deavdigoahtit:

njukčamánu 10.b.

11

apr

Áigemearri sáddet dieđáhusa:

Cuoŋománu 11. b

Dárbbašat go veahki?  

Váldde oktavuođa iežat boazodoalloguovllu Stáhtahálddašeddjiin.  

Finn din Statsforvalter

Fant du det du lette etter?