Til hovedinnhold

Middel til forsking og utvikling innan skogbruk

Gjeld midlar frå Utviklingsfondet for skogbruket. Til tiltak som fremjar forsking, utvikling, informasjon og opplæring innan skogbruket, og til andre tiltak av interesse for skogbruksnæringa.

Kven kan søkje?

Organisasjonar og bedrifter innan skogsektoren kan søkje om tilskot. FoU-miljø som har gode idear og prosjekt som ligg innanfor føremålet til fondet, kan også søkje. Det er då ein føresetnad at prosjekta er godt forankra i skognæringa.

Om prosessen:

Viktige datoar

Neste utlysing:

mai 2022

21

sep

Frist for å sende skisse:

onsdag 21. september

20

okt

Svar på skissa:

torsdag 20. oktober

17

nov

Frist å sende full søknad:

torsdag 17. november

Treng du hjelp?

Ta kontakt med Silje Stavdal i Landbruksdirektoratet.

Fant du det du lette etter?