Til hovedinnhold

Middel til forsking og utvikling innan skogbruk

Gjeld midlar frå Utviklingsfondet for skogbruket. Til tiltak som fremjar forsking, utvikling, informasjon og opplæring innan skogbruket, og til andre tiltak av interesse for skogbruksnæringa.

Kven kan søkje?

Organisasjonar og bedrifter innan skogsektoren kan søkje om tilskot. FoU-miljø som har gode idear og prosjekt som ligg innanfor føremålet til fondet, kan også søkje. Det er då ein føresetnad at prosjekta er godt forankra i skognæringa.

Om prosessen:

Viktige datoar

Neste utlysing:

Mars 2023

Frist for å sende skisse:

fredag 15. september 2023

Svar på skissa:

fredag 20. oktober 2023

Frist å sende full søknad:

onsdag 15. november 2023

Treng du hjelp?

Ta kontakt med Silje Stavdal i Landbruksdirektoratet.

Fant du det du lette etter?