Til hovedinnhold

Middel til forsking og utvikling innan skogbruk

Gjeld midlar frå Utviklingsfondet for skogbruket. Til tiltak som fremjar forsking, utvikling, informasjon og opplæring innan skogbruket, og til andre tiltak av interesse for skogbruksnæringa.

Kven kan søkje?

Organisasjonar og bedrifter innan skogsektoren kan søkje om tilskot. FoU-miljø som har gode idear og prosjekt som ligg innanfor føremålet til fondet, kan også søkje. Det er då ein føresetnad at prosjekta er godt forankra i skognæringa.

Om prosessen:

Viktige datoar

Neste utlysing:

Mars 2024

13

sep

Frist for å sende skisse:

fredag 13. september 2024

18

okt

Svar på skissa:

fredag 18. oktober 2024

15

nov

Frist å sende full søknad:

fredag 15. november 2024

Treng du hjelp?

Ta kontakt med Silje Stavdal i Landbruksdirektoratet.

Fant du det du lette etter?