Til hovedinnhold

Landbruksdirektoratet har vedtatt nye satser for frakt av kraftfôr med virkning fra 1. april 2024

Grunnet avvik mellom Jordbruksavtalen for 2023-2024 og Prop. 1 S (2023-2024) har Landbruksdirektoratet med virkning f.o.m. 1. april fastsatt ny forskrift om satser for tilskudd til frakt av kraftfôr.

Ny egenandel vil etter dette utgjøre 249,72 kroner/tonn, som er en økning på 5,47 kroner/tonn fra gjeldende satser. Satsene vil i løpet av kort tid bli publisert på Landbruksdirektoratet sin hjemmeside, samt Lovdata. Dersom det er ønskelig å få satsforskriften tilsendt kan dere henvende dere til Landbruksdirektoratet.

Fant du det du lette etter?