Til hovedinnhold

Nedsatt tollavgiftssats for poteter til potetsnacks og pommes frites

Landbruksdirektoratet har vurdert potetbeholdningen og finner at det foreligger en vesentlig avlingssvikt for norske poteter som skal bearbeides til pommes frites og til potetsnacks.

Foretak kan søke om individuell nedsettelse av tollavgiftssats.

Det søkes da om individuell nedsettelse av tollavgiftssats for differansen mellom kvantumet foretaket har kontrahert og kvantumet de faktisk har fått levert fra norske leverandører.

Den individuelle nedsettelsen av tollavgiftssats vil gjelde fra 1. januar til 15. juli 2024.

Nedsatt tollavgiftssats skal tilsvare differansen mellom prisen på norsk kontraktsvare, og prisen foretaket må betale for tilsvarende importert vare.

Søknad kan sendes til postmottak@landbruksdirektoratet.no

Fakta om nedsatt tollavgift

Nedsatt tollavgift kan innvilges dersom det har oppstått en avlingssvikt på landsbasis på minst 10 prosent, sammenliknet med samlet kontrahert kvantum innenfor hver av disse produksjonene.

Landbruksdirektoratet kan innvilge individuell nedsettelse av tollavgiftssats for poteter til foretak som bearbeider norske poteter til pommes frites eller potetsnacks.

Dette reguleres av § 18c i forskrift om administrative nedsettelser av tollavgiftssatser for landbruksvarer.

Fant du det du lette etter?