Til hovedinnhold

Utlysning av nasjonale rentemidler for 2024

Landbruksdirektoratet lyser med dette ut prosjektmidler fra nasjonale rentemidler fra skogfond med søknadsfrist 1. mars 2024.

Det er satt av inntil fire millioner kroner i prosjektmidler i 2024.

Søkere kan forvente å få svar innen fire uker. Søker er ansvarlig for at nødvendig informasjon fremkommer av søknaden.

Det er ikke et eget søknadsskjema for nasjonale rentemidler. For å søke må du sende en skriftlig søknad i fritekst.

Du kan søke tilskudd til:

  • informasjonsmateriell, informasjonsutstyr og dekning av fellesutgifter i forbindelse med skogfaglig informasjon, arrangement og utflukter, veiledning og opplæring for skogeier, skoler, samarbeidende etater og organisasjoner, eller spesielle grupper og allmennheten
  • organisasjoner og institusjoner som jobber aktivt for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk
  • dekning av felleskostnader ved områdevise takster eller skogbruksplaner

Hva som kan tildeles tilskudd er bestemt i forskrift om skogfond, Kap.4, §14, fjerde ledd.

For å søke om nasjonale rentemidler se her.

Viktige datoer

01

mar

Søknadsfrist:

Fant du det du lette etter?